Skip to main content

H. Karlsson Charkuterier

By maj 12, 2017Projekt

Härryda karlsson

H. Karlsson Charkuterier

H. Karlsson Charkuterier i Härryda expanderar och bygger en ny fabrik.
Med sin välkända korvtillverkning är H. Karlsson Charkuterier en stor aktör inom sin bransch, dem är en tillverkare som förespråkar närproducerat och bedriver ett långsiktigt och ansvarsfullt arbete. Familjerecept och beprövade tillverkningsmetoder är nyckeln till deras framgång.

 

Ny Fabrik

Vi har fått det förtroendefulla uppdraget att till den nya fabriken leverera en total kylanläggning som i sin tur skall förse charkprodukterna med den omgivningstemperatur som dessa kräver. Byggnationen är på imponerande 2000m2 varav ca 1400m2 är kyl & fryslager fördelat på ett flertal olika kyl & frysrum. För att kunna klara av att leva upp till de höga krav som ställs på driftsäkerhet, kylbehov och miljö så måste anläggningen vara noggrant utvald.
Vi på Svensk Kylservice är stolta att få leverera en miljövänlig och kraftfull CO2 anläggning från Green & Cool. Anläggningen fördelad på två aggregat med tillhörande förångare och har en kyleffekt på totalt 260kW.

Vi utför även en komplett VVS-Entreprenad gällande hela byggnationen, VVS-Entreprenaden innefattar ett komplett värmeåtervinningssystem, samtliga brunnar, fettavskiljare, avlopp, vattenrör,  och ångrör.

 

Varför CO2?
Koldioxid är det mest miljövänliga köldmediet som finns tillgängligt i dag. Den koldioxid som används i Green & Cools aggregat bidrar inte till den globala uppvärmningen, till skillnad från traditionella köldmedier, de så kallade F-gaserna HFC och HCFC, som är kraftfulla växthusgaser. Den fjärde generationens F-gaser HFOs har visserligen en lägre klimatpåverkan, men de innehåller en mängd kemikalier vars eventuella påverkan på människor och miljö ännu är okända.

Jämförande studier har visat att aggregat med koldioxidkyla är nog så energieffektiva som de som använder F-gas. Sammantaget är därför naturliga köldmedier, som koldioxid, det långsiktigt bästa alternativet.

härryda karlssonHärryda karlsson

Svensk Kylservice AB 031-82 48 18