Skip to main content

Kyla till Nordens största krematorium.

By mars 10, 2017april 7th, 2017Installationer, Projekt

kviberg

PÅGÅENDE PROJEKT KVIBERGS KREMATORIUM.
Kvibergs Krematorium är idag Nordens största krematorium, men trots det är dess kapacitet inte tillräcklig. När det nybyggda krematoriet står klart beräknas man kunna genomföra upp till hela 10 000 kremationer per år, vilket är en ökning med 58 procent jämfört med beräknat antal för 2015 (cirka 6 300 kremationer), och antalet kremationer beräknas öka ännu mer.

Svensk Kylservice Entreprenad Kvibergs Krematorium 
Själva byggnationen av hela det nya krematoriet startade i april 2016 med en beräknad byggtid på 16 månader till en uppskattad kostnad av 125 mkr.
Svensk Kylservice AB har fått förtroendet av Tuve Bygg och Svenska Kyrkan att på Generalentreprenad genomföra tillbyggnaden av Kvibergs Krematorium. Projektet omfattar en komplett Kylanläggning innehållande två KB system samt ett fryssystem inklusive erforderliga process- rör-, el-, styr och ventilationsarbeten med tillhörande utrustning.

Kylan är minst lika viktigt som värmen vid kremering.
Ett krematorium är på ett sätt precis som en vanlig arbetsplats där vanliga människor jobbar och där god hygien är väldigt viktigt, speciellt när man arbetar med lik som skall förvaras innan det kremeras. För att kunna hålla god hygien förvarar man därför liken i likkylar innan de kremeras.

kvibergkyla

kvibergkyla2

conny

Svensk Kylservice AB 031-82 48 18