Installation av luft-vatten värmepumpar

Följande ingår i vår standardinstallation:

Material

• Rörlängd till utedelen 10 meter inkl kanaler
• Markstativ till utedelen

Arbete

• Inkoppling av innedel på bifinlig radiator krets samt tappvatten.
• Igångsättning och test av värmepump.
• Instruktion till kund om handhavande.
• Grovstädning samt bortforsling av emballage

Kundens ansvar

• Utedelen placeras i samråd med kund. Plan yta till markstativ står kund för.
• El skall finnas i pannrum/där luft-vattenvärmepumpen (innedelen) skall stå.
Övriga villkor
• Bortforsling av bifintlig panna/tank ingår ej.
• Fasadskador pga hålgenomföring ersätts ej.
• Vid installation på plats utan framkomlig väg, exempelvis ö tillkommer en extra avgift

Tilläggskostnader

• Extra rörläggning – 395 kr/meter (inklusive arbete + plastkanal)
• Expansionskärl med säkerhetsventil – 1990 kr
• El installation utöver grundarbete – 990-2490 kr (exakt pris sätts med installatör på plats)
• Ö-tillägg/begränsad framkomlighet – 1490 kr
• Skrotning Panna – 2490 kr
• Skrotning av oljetank – 3490 kr

För att utnyttja ROT-avdrag behöver vi:

• Ditt personnummer
• Din fastighetsbeteckning

Att tänka på:

• Du måste vara skriven som ägare av fastigheten senast vid betalningsdatum
• Huset måste vara äldre än 5 år
• Hur stor del av skatteavdraget har du utnyttjat?

Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Svensk Kylservice AB har dragit av, har Svensk Kylservice AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.