Installation av luft-luft värmepumpar

Material

• Rörlängd fyra meter inkl kanaler
• Väggkonsol för utomhusdel
• Vibrationsdämpare

Arbete

• Utedelen placeras i samråd med kund skall maskinen placeras på ej tillkomligt ställe skall stege eller ställning finnas på plats samt ev bärhjälp.
• 1 hål ingår. Vid håltagning i betong gäller överenskommelse direkt med installatör.
• Tätning av hålgenomföring
• El på stickpropp (för provkörning)
• Igångsättning och test av värmepump.
• Instruktion till kund om handhavande.
• Grovstädning emballage till värmepump lämnas kvar hos kund.

Kundens ansvar

• Samråda med montör var värmepumpen skall placeras. Vid svåråtkomliga ställen skall stege eller ställning finnas på plats samt ev bärhjälp.
• Jordat uttag eller dosa skall finnas i anslutning till utomhusdelen.
• Framkomlig väg till arbetsplats (skottning av snö exempelvis)
• Bortforsling av emballage.
• Önskas särskild placering av värmepump skall kunden vara hemma och samråda med installatör. Vi flyttar inte värmepumpen under några som helst omständigheter efter det att installations slutförts.

 

Övriga villkor

• Fasadskador pga hålgenomföring ersätts ej..
• Vid installation på plats utan framkomlig väg, exempelvis ö tillkommer en extra avgift

Tilläggskostnader

• Bomkörning – 1500 kr
• Extra rörläggning – 395 kr/meter (inklusive arbete + plastkanal)
• El installation utöver grundarbete – 490-1490 kr (exakt pris sätts med installatör på plats)
• Ö-tillägg/begränsad framkomlighet – 1490 kr
• Borrning betonghål – 1990 kr
• Väderskydd (skydd mot regn och snö) – 1690 kr (inklusive montering)
• Markstativ – 990 kr (inklusive montering, vid plant underlag)

För att utnyttja ROT-avdrag behöver vi:

• Ditt personnummer
• Din fastighetsbeteckning

Att tänka på:

• Du måste vara skriven som ägare av fastigheten senast vid betalningsdatum
• Huset måste vara äldre än 5 år
• Hur stor del av skatteavdraget har du utnyttjat?

Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Svensk Kylservice AB har dragit av, har Svensk Kylservice AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.