Installation av frånluftsvärmepumpar

Ingår i vår standardinstallation:

• Transport av ny frånluftsvärmepump till bostad.
• Installation av frånluftsvärmepump.
• Installtion av vattenrör och kopplingar på befintliga stammar.
• Igångsättning och test av frånluftsvärmepump.
• Instruktion till kund om handhavande.
• Grovstädning.

Kundens ansvar

• Bortforsling av gammal panna. Kan utföras av Svensk Kylservice AB mot extra kostnad.
• Framkomlighet för kärra och pump skall vara lätt hela vägen till pannrummet. Ej trappor och dylikt. Om detta inte kan ordnas, samråda omgående med montör.
• El skall finnas på plats där frånluftsvärmepump skall installeras (detta kan köpas till 800-2000)
• Brunn med fall ska finnas under värmepumpen (där den ska stå). Det ska gå att koppla till denna för att hantera spill från värmepumpen
•Koppling av ventilationsrör i standardinstallation förutsätter att dessa finns på plats inom rimligt avstånd ovanför värmepumpen
•Bärhjälp erfodras gärna utav 2 personer

Övriga villkor

• Golv/vägg samt övriga materiella skador i bostad (i samband med transport av frånluftsvärmepump) ersätts ej.
• Vid installation på plats utan framkomlig väg, exempelvis ö, tillkommer en extra avgift.
• Anpassning av röranslutningar till den nya frånluftsvärmepumpen ingår ej, debiteras extra per timme.

Extra vid installtion av frånluftsvärmepump

• El installation utöver grundarbete – 490-1490 kr (exakt pris sätts med installatör på plats)
• Ö-tillägg/begränsad framkomlighet – 1490 kr
• Bortforsling av gammal panna – 2990 kr
• Extra timdebitering – 600 kr/tim inkl moms (300 kr/tim inkl moms efter ROT-avdrag)
För att utnyttja ROT-avdrag behöver vi:
• Ditt personnummer
• Din fastighetsbeteckning

Att tänka på:

• Du måste vara skriven som ägare av fastigheten senast vid betalningsdatum
• Huset måste vara äldre än 5 år
• Hur stor del av skatteavdraget har du utnyttjat?
Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Svensk Kylservice AB har dragit av, har Svensk Kylservice AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.