Installation av bergvärmepumpar

Följande ingår i vår standardinstallation:

• Transport av bergvärmepump.
• Installation av vatten rör och kopplingar på bifintliga stammar.
• Igångsättning och test av värmepump.
• Instruktion till kund om handhavande.
• Grovstädning.

Borrhål

• 130-2×170 m aktivt borrhål beroende på värmepumpens kW.
• Svensk Kylservice AB hjälper kunden att fylla i blankett (borrhålsansökan)
• Borrhålsansökan tar normalt 1-3 veckor att behandlas, beroende på kommun.

Kundens ansvar

• Framkomlighet för pump skall vara lätt hela vägen till pannrummet. Ej trappor och dylikt.
• El skall finnas på plats
• Kunden tar emot bergvärmepumpen som kommer via transport företag (om ej annat är överenskommet).

Övriga villkor

• Golv/vägg samt övriga materiella skador i bostad (i samband med transport av bergvärmepump) ersätts ej.
• Vid installation på plats utan framkomlig väg exempelvis ö tillkommer en extra avgift

Tilläggskostnader

• Expansionskärl med säkerhets ventil 1990 kr
• El installation utöver grundarbete – 490-1990 kr (exakt pris sätts med installatör på plats)
• Ö-tillägg/begränsad framkomlighet – 1490 kr

För att utnyttja ROT-avdrag behöver vi:

För att följa skatts myndighetens schablom säljs endast installation med bergvärmevärmepump!
• Ditt personnummer
• Din fastighetsbeteckning

Att tänka på:
• Du måste vara skriven som ägare av fastigheten senast vid betalningsdatum
• Huset måste vara äldre än 5 år
• Hur stor del av skatteavdraget har du utnyttjat?

Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Svensk Kylservice AB har dragit av, har Svensk Kylservice AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.

Köp bergvärmepumpar online

Besök vår webbshop