Frånluftsvärmepumpar

För hus med vattenburet värmesystem

Vi hjälper dig även med installationen av din nya frånluftsvärmepump

Den värme som försvinner ut ur din fastighet genom ventilationssystemet kan återanvändas för uppvärmningen av huset. Effektivast blir systemet om luften fångas upp innan den lämnar byggnaden. Denna metod kallas frånluftsvärme och fungerar med hjälp av en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärme är som mest effektivt till ett vattenburet uppvärmningssystem.

Kontakta oss

Uppvärmning av både luften och vattnet

Det som är så bra med ett värmepumpssystem är att de ofta kan kopplas till en varmvattenberedare som ser till att värma upp vatten, vilket är väldigt praktiskt.

Behaglig temperatur året om

Vad kan man då förvänta sig för inomhustemperaturer om man låter installera en frånluftsvärmepump? En jämn inomhustemperatur på cirka 20 grader året om är vanligt, och en miljö som de allra flesta av oss är väldigt nöjda med.

Värmepumpen

För att ens frånluftsvärmesystem ska fungera så behövs en bra värmepump och vi på Svensk Kylservice är återförsäljare av en lång rad olika enheter, anpassade för olika husstorlekar. Det är lätt att ta reda på vilken värmepump som lämpar sig bäst för ens hus eftersom de kategoriseras på husets m2. Vi som arbetar på Svensk Kylservice har lång erfarenhet av val och installation av frånluftsvärmepumpar och bidrar gärna med vår expertis när du ska köpa din nya enhet.

Enkel process

Till skillnad från installationen av bergvärme, sjövärme och markvärme så är installationsprocessen av en frånluftsvärmepump tämligen enkel och billig. Själva värmepumpen man köper kostar givetvis en del, men man får se det som en långsiktig investering – i sinom tid får man tillbaka dessa pengar eftersom energibesparingen hamnar på minst 50 %.

Ett miljövänligt alternativ

Som alla värmepumpar så är frånluftsvärmepumpen ett miljövänligt alternativ som uppvärmningskälla. Elkostnaderna minimeras och inga miljöskadliga utsläpp görs.

Hör med oss på Svensk Kylservice för vidare information om frånluftsvärme, och välkommen att besöka vår shop för att hitta din nya värmepump.