was successfully added to your cart.

Category

Projekt

Axfood Snabbgross Eklanda

By | Projekt | No Comments

svenskkylservice-logo

 

axfood

Axfood Snabbgross Eklanda

Svensk Kylservice levererar kyla till Axfood nya snabbgross i Eklanda.
Aggregatet som skall förse anläggningen med kyla är ett Advansor Co2 Aggregat, aggregatet skall förse kylrum, frysrum samt hela 30m frysdisk.
Svensk Kylservice levererar och installerar även en komplett elinstallation till kylanläggningen förutom matning till apparatskåpet och uppkoppling som görs av ett annat företag.

Om byggprojektet
Snabbgrossbutiken blir 2300m2 stor.
Bygget skall stå färdigt under hösten 2017 och planerad butiksöppning är daterad till 19/10.

Vad är en snabbgrossbutik?
En snabbgrossbutik är en smidig typ av grossisthandel där de som arbetar med restaurang & café enkelt kan handla de varor som de behöver.
Axfood snabbgross har ett sortiment på ca 13 000 artiklar.

 

Om Axfood
Axfood Aktiebolag är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige.

Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Därutöver samverkar Axfood med ett antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpkedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo.

H. Karlsson Charkuterier

By | Projekt | No Comments

Härryda karlsson

H. Karlsson Charkuterier

H. Karlsson Charkuterier i Härryda expanderar och bygger en ny fabrik.
Med sin välkända korvtillverkning är H. Karlsson Charkuterier en stor aktör inom sin bransch, dem är en tillverkare som förespråkar närproducerat och bedriver ett långsiktigt och ansvarsfullt arbete. Familjerecept och beprövade tillverkningsmetoder är nyckeln till deras framgång.

 

Ny Fabrik

Vi har fått det förtroendefulla uppdraget att till den nya fabriken leverera en total kylanläggning som i sin tur skall förse charkprodukterna med den omgivningstemperatur som dessa kräver. Byggnationen är på imponerande 2000m2 varav ca 1400m2 är kyl & fryslager fördelat på ett flertal olika kyl & frysrum. För att kunna klara av att leva upp till de höga krav som ställs på driftsäkerhet, kylbehov och miljö så måste anläggningen vara noggrant utvald.
Vi på Svensk Kylservice är stolta att få leverera en miljövänlig och kraftfull CO2 anläggning från Green & Cool. Anläggningen fördelad på två aggregat med tillhörande förångare och har en kyleffekt på totalt 260kW.

Vi utför även en komplett VVS-Entreprenad gällande hela byggnationen, VVS-Entreprenaden innefattar ett komplett värmeåtervinningssystem, samtliga brunnar, fettavskiljare, avlopp, vattenrör,  och ångrör.

 

Varför CO2?
Koldioxid är det mest miljövänliga köldmediet som finns tillgängligt i dag. Den koldioxid som används i Green & Cools aggregat bidrar inte till den globala uppvärmningen, till skillnad från traditionella köldmedier, de så kallade F-gaserna HFC och HCFC, som är kraftfulla växthusgaser. Den fjärde generationens F-gaser HFOs har visserligen en lägre klimatpåverkan, men de innehåller en mängd kemikalier vars eventuella påverkan på människor och miljö ännu är okända.

Jämförande studier har visat att aggregat med koldioxidkyla är nog så energieffektiva som de som använder F-gas. Sammantaget är därför naturliga köldmedier, som koldioxid, det långsiktigt bästa alternativet.

härryda karlssonHärryda karlsson

Förskola i Örgryte Torp, Nybyggnation.

By | Projekt | No Comments

 

Förskola i Örgryte Torp, Nybyggnation.

I Örgryte Torp i Göteborg ska det byggas totalt 500 bostäder vid Delsjövägen där TV-huset tidigare låg.
Denna bostadsbyggnation innebär en tillväxt för området och nya krav ställs på samhället och dess resurser i form av att kollektivtrafik, skolor och infrastruktur måste anpassas efter behovet.Området ligger precis granne med det vackra Delsjöområdets naturreservat och det är bara en kort cykeltur/promenad från centrala Göteborg.
I ett utav bostadshusen byggs en förskola med fyra avdelningar samt en mindre verksamhetslokal.

Vi har fått förtroendet av SERNEKE att till förskolan leverera en storköksanläggning bestående av kylrum, kyl- och frysskåp med tillhörande splitaggregat.
Första etappen som även innefattar vår del av byggnationen beräknas stå färdig i Maj 2017, och därefter kommer fler etapper att byggas och Örgyte Torp kommer stegvis att ta form.
Vi har tidigare utfört flera liknande projekt och har många spännande åtaganden framöver som ni kommer att få ta del av.

Fakta

I Örgryte Torp byggs totalt drygt 500 bostäder varav 300 är bostadsrättslägenheter, ca 200 hyresrätts-lägenheter och drygt 48 radhus med äganderätt.

VVS-Projekt, mitt i centrala Göteborg

By | Projekt | No Comments

svenskkylservice-logo

 

 

 

 

VVS-Projekt, mitt i centrala Göteborg

Heden, Göteborg.
Västgötagatan

Projekt Västgötagatan

På uppdrag från en av våra kunder utför vi en komplett VVS-Entreprenad till totalt 9st bostäder i centrala Göteborg varav 4st av bostäderna är nybyggnation och de andra 5st är renovering. Samtliga nio bostäder är i tvåplan. Byggnationen i full gång och beräknas stå färdigt för inflytt innan sommaren.

VVS-Entreprenaden innefattar:
* Kompletta golvvärme och radiatorsystem till samtliga nio bostäder.
* Montage och inkoppling av radiatorer på övre plan.
* Framdragning av vatten till samtliga badrum, kök och tvättstugor.
* Framdragning och anslutning av avlopp.
* På- och ombyggnad av befintlig stam.
* Anslutning till bef fjärrvärmesystem.

 

Svensk Kylservice VVS.
Med våra erfarna rörläggare och lång erfarenhet i branschen är vi aldrig främmande för nya utmaningar. Vi hjälper till med att beräkna, konstruera, leverera och installera kompletta VVS-System för att du skall känna dig trygg med en och samma partner hela vägen från grund till nöjd kund. Svensk Kylservice har förutom ovanstående projekt även flera andra pågående nyproduktioner, stambyten, och renoveringar.

 

Visste du att?

– Förkortningen VVS står för Värme, Ventilation & Sanitet
– Ordet ‘’Rörmokare’’ kommer från det latinska ordet «plumbum», som betyder ’’att leda’’.
– En person besöker toaletten i genomsnitt 6-8 gånger per dag?

Kyla till Nordens största krematorium.

By | Installationer, Projekt | No Comments

kviberg

PÅGÅENDE PROJEKT KVIBERGS KREMATORIUM.
Kvibergs Krematorium är idag Nordens största krematorium, men trots det är dess kapacitet inte tillräcklig. När det nybyggda krematoriet står klart beräknas man kunna genomföra upp till hela 10 000 kremationer per år, vilket är en ökning med 58 procent jämfört med beräknat antal för 2015 (cirka 6 300 kremationer), och antalet kremationer beräknas öka ännu mer.

Svensk Kylservice Entreprenad Kvibergs Krematorium 
Själva byggnationen av hela det nya krematoriet startade i april 2016 med en beräknad byggtid på 16 månader till en uppskattad kostnad av 125 mkr.
Svensk Kylservice AB har fått förtroendet av Tuve Bygg och Svenska Kyrkan att på Generalentreprenad genomföra tillbyggnaden av Kvibergs Krematorium. Projektet omfattar en komplett Kylanläggning innehållande två KB system samt ett fryssystem inklusive erforderliga process- rör-, el-, styr och ventilationsarbeten med tillhörande utrustning.

Kylan är minst lika viktigt som värmen vid kremering.
Ett krematorium är på ett sätt precis som en vanlig arbetsplats där vanliga människor jobbar och där god hygien är väldigt viktigt, speciellt när man arbetar med lik som skall förvaras innan det kremeras. För att kunna hålla god hygien förvarar man därför liken i likkylar innan de kremeras.

kvibergkyla

kvibergkyla2

conny

Svensk Kylservice AB 031-82 48 18